Qualitat

La principal prioritat de TRASTAMO és la qualitat dels productes i del servei.

La millora contínua dels processos i productes han satisfet els clients més exigents.

Des del 1998 l’empresa TRASTAMO està certificada d’acord els requisits de la Norma Internacional ISO 9001:2015.

A través de la qualitat concertada amb els clients, TRASTAMO emet un certificat de qualitat de cada lot que es fabrica a les nostres instal·lacions.