Maquiles

Un dels principals objectius de TRASTAMO és:

Oferir una solució personalitzada a la necessitat de cadascun dels nostres clients.


Per això mateix, TRASTAMO ofereix una fabricació de productes químics per a tercers o maquiles.

Això consisteix en la subcontractació de cada procés de la cadena productiva:

– Desenvolupament personalitzat del procés.

– Compres de matèries primeres.

– Disseny del procés de fabricació.

– Control de qualitat, envasat i etiquetatge.

– Gestió de magatzem.

– Transport.